Blog

Dzielne kobiety z Gołębia

Mieszkańcy Gołębia z ulicy Folwarki, lata 20-30. XX wieku. Źródło zdjęcia: archiwum domowe rodziny Zamojskich.  Antoszka, nauczycielka gołębska od […]